لیفتراک 5 تن تویوتا

 لیفتراک تویوتا 5 تن

 فروش لیفتراک های صفر 5 تن تویوتا دیزل سال 2022 صفر و خشک

 

  لیفتراک 5 تن صفر تویوتا

  لیفتراک 5 تن صفر تویوتا
مدل ۲۰۲۲
دکل ۴/۵ متر